Panoramy izerskie - cennik

cennik prac wydrukowanych cyfrowo, zalaminowanych i oprawionych tak, jak na wystawie w schronisku ORLE

 

format

cena netto

VAT

brutto

Fotografia 1.
Stacja Turystyczna ORLE - panorama letnia
Turistická základna ORLE - letní panoráma

100 x 30

250

55

305

Fotografia 2.
Stacja Turystyczna ORLE - panorama zimowa
Turistická základna ORLE - zimní panoráma

100 x 23

250

55

305

Fotografia 3.
Stacja Turystyczna ORLE - panorama z mostu na potoku Kamionek
Turistická základna ORLE- panoráma od můstku přes potůček Kamionek

100 x 30

250

55

305

Fotografia 4.
Panorama Karkonoszy - widok z rozdroża Pod Cichą Równią
Panoráma Krkonoš - výhled od křížovatky U Ciché Równi

100 x 23

250

55

305

Fotografia 5.
Zimowa panorama skał Pelikan
Zimní panoráma skal Pelikán

100 x 30

250

55

305

Fotografia 6.
Jesienna panorama Jizerki w Czechach
Podzimní panoráma vesnice Jizerky v České Republice

100 x 30

250

55

305

Fotografia 7.
Zakole Izery - panorama letnia
Zákrut Jizery- letní panoráma

100 x 30

250

55

305

Fotografia 8.
Zakole Jizery - panorama zimowa
Zákrut Jizery - zimní panoráma

100 x 30

250

55

305

Fotografia 9.
Wiosenna panorama Izery przy Kobylej Łące
Jarní panoráma Jizery u Kobylé Łąky

100 x 30

250

55

305

Fotografia 10.
Izera - panorama z mgłą
Jizera - panoráma s mlhou

100 x 30

250

55

305

Fotografia 11.
Zimowa panorama Gór Izerskich - widok na zachód
Zimní panoráma Jizerských Hor - výhled na západní část

100 x 23

250

55

305

Fotografia 12.
Skały Granicznika - panorama letnia
Skály Granicznika - letní panoráma

100 x 45

300

66

366

Fotografia 13.
Wiosenny potok na Kobylej Łące - panorama pionowa
Jarní potůček na Kobylé Łące - vertikální panoráma

40 x 100

300

55

355

Fotografia 14.
Most przez Izerę - panorama zimowa
Most přes Jizeru - zimní panoráma

100 x 30

250

55

305

Fotografia 15.
Zimowa Panorama gór Izerskich z Chatka Górzystów
Zimní panoráma Jizerských Hor s Chatkou Górzystů

200 x 27

450

99

549

Fotografia 16.
Wrześniowa panorama Hali Izerskiej
Zářijová panoráma Jizerské Hale

200 x 45

500

110

610

Fotografia 17.
Wiosenna panorama Hali Izerskiej
Jarní panoráma Jizerské Hale

200 x 50

560

123,2

683,2

Fotografia 18.
Izerski krajobraz bagienny - panorama letnia
Jizerská bahnitá krajina - jarní panoráma

100 x 30

250

55

305

Fotografia 19.
Torfowe jezorko na Hali Izerskiej - panorama letnia
Rašelinné jezírko u Jizerské Hale - letní panoráma

100 x 30

250

55

305

Strona główna Powrót